Olle, sted hvor vann strømmer frem fra undergrunnen, se kilde.