Geofag er en fellesbetegnelse for fagene geologi, geografi og geofysikk.