agnordaler

Eksempel på hvordan Verma fanges opp av Rauma og dermed dreier dreneringsretningen nesten 180 grader.

Agnordal

Artikkelstart

Agnordaler, sidedaler der vannet renner i en motsatt himmelretning enn i hoveddalen.

Faktaboks

Etymologi
norrønt agnǫr, ‘mothake, fiskekrok’

Et eksempel på en agnordal kan være Vermas dalføre i Romsdal. Verma renner mot øst og sørøst før den kobles sammen med Rauma, som renner mot nordvest. Forklaringen til dette er at vannskillet i dette området tidligere lå lenger mot nordvest enn det gjør i dag. Den øvre delen av Raumas dalføre ved sidevassdraget Verma hørte da til Gudbrandsdalslågens dalsystem.

Under istidene ble hovedvannskillene i Sør-Norge mellom øst og vest erodert lenger inn i landet (østover) på grunn av den asymmetriske høydefordelingen i landet. Lager man et tverrsnitt fra Nordsjøen til Østersjøen vil man se at de høyeste fjellområdene ligger vest i profilet. Dette førte til at da de store iskappene dekket Fennoskandia under istidene fikk isstrømmene større erosjonskraft mot vest enn mot øst (samme høydeforskjell fra fjell til hav, men mye kortere horisontal avstand). Slik ble Romsdalen erodert bakover og "stjal" av Gudbrandsdalens nedbørsfelt, og sidedalen der Verma drenerer ble en del av Raumavassdraget (elvetyveri). Agnordaler finnes også andre steder i Norge og i andre land, og er et tegn på at vannskillet har flyttet seg i vassdraget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg