Stedsbetegnelser

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 8 kategorier:

  1. Arabiske stedsbetegnelser
  2. Germanske stedsbetegnelser
  3. Keltiske stedsbetegnelser
  4. Norske stedsbetegnelser
  5. Romanske stedsbetegnelser
  6. Samiske stedsbetegnelser
  7. Slaviske stedsbetegnelser
  8. Øvrige stedsbetegnelser