Platåberg, fjell med flat overflate og bratte sider. Den jevne overflaten skyldes som regel en horisontal lagdeling av bergartene, med et erosjonsmotstandig lag øverst. Formasjonen kalles ofte mesa, butte og taffelberg.