Vor, morene; rekke av mindre øyer og skjær; steinrad på begge sider av båtstø.