Falaise, stupbratt abrasjonsskrent, oppstår der kraftig tidevann har bearbeidet løse, horisontaltliggende bergarter. Særlig brukt om kritt-kalksteinskysten langs Normandie og Picardie. Strekningen fra munningen av Seine til Boulogne-sur-Mer kalles Les Falaises.