Vinkelen mellom et steds meridian og en bestemt utgangsmeridian (alm. Greenwich-meridianen eller nullmeridianen). Regnes vanlig øst- eller vestover til 180°.