Elvemel, elvemæle, skrent, dannet ved utrasning av jord og sand langs en elv.