Primærfaktor, i topografi, den minste høydeforskjell man må stige ned fra en topp før man kan komme på en høyere topp. Primærfaktor brukes i forbindelse med definisjonen av fjelltopper, og angir hvor mye en forhøyning i terrenget må rage opp over omkringliggende terreng for å bli regnet som en selvstendig topp – jo mindre primærfaktor, jo flere topper. Hvis man legger til grunn en primærfaktor på 50 meter, har Norge oppunder 190 topper på 2000 moh. eller høyere. Med primærfaktor på 30 meter skal Norge ha 231 topper på 2000 moh. eller høyere.