Skvalpeskjær, lite skjær eller flu som så vidt faller tørt og er synlig ved lavvann, og som sjøen skvalper over. Betegnes med kors med fire prikker i sjøkart.