Nunatak, det grønlandske navn på en isfri fjelltopp, fjellrygg eller fjellstrekning som rager opp av innlandsisen.