Båe, undersjøisk fjellknaus eller liten grunne som sjøen bryter over. Ordet er norrønt boði, som egentlig betyr 'varsler', idet brottet røper grunnen eller det skjulte skjæret. Ordet brukes til dels også om andre bunnforhøyninger som er farlige for skipsfarten.