Geografer

Geograf, en som beskjeftiger seg vitenskapelig med geografi. Ordet brukes til vanlig om personer som tar embetseksamen av høyere grad med master i geografi og/eller har avlagt doktorgrad i et geografisk emne. I Norge utdannes geografer ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Bodø. I tillegg drives geografiundervisning ved Handelshøyskolen i Bergen og ved flere regionale høgskoler. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Geografer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt