Oppkomme, sted (olle) hvor vann strømmer frem fra undergrunnen, se kilde.