Næring, nes med høy, stupbratt skrent mot havet. Landskapsformen er i vårt land særlig godt utviklet i Finnmark, f.eks. langs ytre deler av Varangerhalvøya.