Fysisk geografi, i snevrere forstand læren om Jordens former og deres utvikling. Den bygger mye på geologien. I videste forstand er fysisk geografi læren om naturforholdene på Jorden, om hvordan fysiske krefter virker inn på og endrer forholdene på jordoverflaten, i havet og luften. Begrepet fysisk geografi erstattes gjerne med naturgeografi.