Parabelriss, sprekkemønster på en jevnt skrånende bergoverflate (sva), dannet på grunn av strekkspenninger og trykk fra en isbre og de steinene den førte med seg. Sprekkene er steile og danner buer som er konkave i isens bevegelsesretning.