Bjørkebelte
I de sentrale fjellområdene kan bjørkebeltet ha stor utstrekning. Fra Dovre i Innlandet.
Bjørkebelte
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Bjørkebeltet er et belte av fjellbjørk mellom bartregrensen og høyfjellet. Bjørkebeltet finnes over hele Norge, men lengst sør i landet og langs kysten utgjør det bare et ganske smalt belte. I innlandet og nordover kan bjørkebeltet dekke flere hundre meter, og på Finnmarksvidda er det kilometervis med fjellbjørkeskog.

At det er fjellbjørk som utgjør beltet mellom barskogen og snaufjellet, skyldes at fjellbjørka tåler mer kulde enn andre trær. Ingen andre norske trær trenger mindre varme for å vokse enn bjørka. Fjellbjørk trenger en tetraterm (middeltemperatur i månedene juni, juli, august og september) på minst 7,5 °C. Furu og gran må ha minst 8,4 °C, og et varmekjært treslag som eik 12,6 °C.

I tillegg til fjellbjørk vokser allikevel andre arter i bjørkebeltet, blant annet rogn og flere arter av vier, og det forekommer spredte individer av gran og furu.

Et belte av bjørk kan også finnes andre steder, men brukt i bestemt form – bjørkebeltet – så gjelder det bjørkeskogen mellom barskogen og snaufjellet.

Bjørkebeltet og klima

Øverst i bjørkebeltet møter trærne kalde vinder og snøfokk fra snaufjellet som gir trærne en buskform. Fra Saltfjellet i Nordland.

Bjørkebeltet er ikke statisk, det har over tid flyttet seg ettersom klimaet har endret seg. Når klimaet nå blir varmere, kryper bjørkebeltet oppover i fjellet samtidig som barskogen følger på nedenfra.

Vernskog

Bjørkebeltet tjener til å beskytte skog og bebyggelse mot kalde vinder og snøfokk fra snaufjellet. Fjellbjørka er det treslaget i Norge som best tåler slike påkjenninger, og bjørkebeltet fungerer med det som vernskog. Vernskog er underlagt bestemte forvaltningsregler.

Planter og dyr i bjørkebeltet

Høgstaudeskog med dunbjørk
På lune, næringsrike steder i bjørkebeltet blir trærne 8-10 meter høye og har ofte en rik vegetasjon. Her dominert av tyrihjelm.
Høgstaudeskog med dunbjørk
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Reinsdyr i fjellbjørkeskog
Bjørkebeltet byr på godt beite for både vilt og husdyr.
Reinsdyr i fjellbjørkeskog
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Bjørkebeltet utgjør en sone mellom barskog og snaufjell. Her møter barskogens skyggetålende og frostsvake planter de vindherdige og frosttålende plantene fra snaufjellet. Vanlige barskogsarter som blåbær, gullris, skogstjerne, maiblom og tyrihjelm vokser her sammen med fjellets dvergbjørk, rypebær, fjellkrekling, blålyng, finnskjegg og reinlaver.

Der skogen viker plass for det åpne snaufjellet, skapes en kantsone som er viktig leveområde for mange av fjellets dyr og fugler. Hare og rype trekker gjerne ned i bjørkebeltet for å søke ly når det er vind og ruskevær, og sommerstid beiter rein og elg på unge, friske skudd av vier og rogn.

Seterdrift i bjørkebeltet

Gammelsetra i Grøvudalen i Sunndal kommune.

Setre har gjerne blitt anlagt i bjørkebeltet, der det er kort vei til fjellbeitene.

Setre har gjerne blitt anlagt i bjørkebeltet der det er kort vei til fjellbeitene, samtidig som barskogen gir ly for uvær. Mange steder har seterdrift ført til at bjørkebeltet har blitt åpnet. Det har både vært på grunn av beiting, og av at trær har blitt felt for å bli brukt til bygningsmateriale og brensel. Nå som seterdrift og husdyrbeiting har avtatt, gror bjørkebeltet til med ungskog og vierkratt. Dette, sammen med et varmere klima, fører til at skogen kryper oppover mot fjellet.

Fritidsbebyggelse i bjørkebeltet

Hyttefelt
Bjørkebeltet er noen steder erstatta med fritidsboliger, veier og alpinbakker. Fra Flå kommune i Buskerud.
Hyttefelt
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Bjørkebeltet er også et populært område for fritidsboliger, fordi det er kort vei til fjell og turterreng. Mange steder er bjørkebeltet delvis erstatta av store hyttefelt eller turistanlegg med veier, skiløyper og alpinbakker.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg