Eurasia, det sammenhengende europeisk-asiatiske fastland. Landmassen har et areal på 55 millioner km², som er 37 prosent av jordens samlede landmasse. Området danner jordens største kontinent.