Grov er et bekkefar, et langstrakt søkk i terrenget.