Øyr er avleiring av løsmateriale ved utløpet av elv i havet eller innsjø, delta. Jamfør aur.