Sandflukt, oppstår når fin sand flyttes av vind, særlig i ørkenstrøk og langs kystene. Sanden hoper seg opp i dyner og kan gjøre stor skade for blant annet jordbruksdistrikter.