Transmisjonssystem, innen telekommunikasjon et overføringssystem som transporterer informasjon (tale og datasignaler), vanligvis i et antall kanaler, mellom knutepunkter i telenettet, slik som telefonsentraler og kringkastingssendere. Se telenett.