Termitt, handelsnavn for en blanding av aluminiumpulver og jernoksid (også andre oksider kan brukes) som ved antenning utvikler meget sterk varme, men ingen gass. Oksygenet bindes som aluminiumoksid, mens flytende, metallisk jern frigjøres. Varmeutviklingen skyldes forskjell i dannelsesvarme mellom de to oksidene (se termokjemi). Med jernoksid er det angitt en reaksjonstemperatur på 2760 °C. Termitten tennes ved hjelp av en tennsats, som f.eks. inneholder aluminium- eller magnesiumpulver og bariumperoksid. Et magnesiumbånd brukes gjerne som lunte. Termitt brukes i brannbomber og ved termittsveising.