Goldschmidts reduksjonsprosess, prosess basert på reaksjon mellom aluminium og metalloksider hvor det dannes aluminiumoksid og fritt metall. Kalles vanligvis aluminotermi (aluminstermisk reduksjon). Benyttes til fremstilling av visse metaller fra deres oksider, bl.a. krom, mangan, strontium og titan. Prosessen anvendes også ved sveising av jernbaneskinner. Oppkalt etter den tyske kjemiker Hans Goldschmidt (1861–1923).