Reduksjonsmiddel er et stoff som kan redusere et annet og derved selv bli oksidert. Det inngår i en red-oksreaksjon.