Aluminotermi, fremstillingsprosesser for visse metaller og legeringer når metallisk aluminium brukes til å redusere vedkommende metalloksid. Fordi reaksjonen mellom aluminium og de fleste metalloksider er forbundet med sterk energiutvikling, forløper aluminotermiske prosesser spontant når blandingen er antent.