Bygg og anlegg

Fagansvarlig

Jan Vincent Thue

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 9 kategorier:

  1. Asfaltdekker
  2. Boligbygging
  3. Bygg og anlegg
  4. Bygg- og anleggsfirmaer
  5. Damteknikk
  6. Havneteknikk
  7. Konstruksjonsteknikk
  8. Sprenging
  9. Veiteknikk