Termittsveising, metode for sveising ved hjelp av stoffet termitt. Brukes hovedsakelig til skjøting av stålskinner, trikke- og jernbaneskinner og til reparasjon av grovt stålstøpegods. Sveisingen foregår ved at delene plasseres i innbyrdes riktig stilling med litt avstand imellom. Omkring skjøten bygges en ildfast form. En termittblanding fylles i en digel med tappehull i bunnen og antennes. Smeltet jern samles i bunnen av digelen, tappes i den ildfaste formen, fyller fugen mellom delene og legger seg rundt skjøten. Varmen fra jernet smelter overflaten på sveisedelene slik at det oppstår god metallisk binding.