Litteraturvitenskap

Litteraturvitenskap er vitenskapen som beskjeftiger seg med studiet av litterære tekster og det tilleggsmateriale som man finner nødvendig for utforskningen og forståelsen av disse tekstene. Avgrensningen av tekstmaterialet kan i seg selv være et problem, men tendensen går mot en stadig mer inkluderende praksis, hvor også tekster som strengt tatt ikke er skjønnlitterære, behandles ut fra litteraturvitenskapelige metoder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hans H. Skei

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 7 kategorier:

  1. Litteraturforskere og kritikere
  2. Litteraturteoretiske retninger
  3. Litterære perioder og stiler
  4. Litterære symboler
  5. Metrikk
  6. Narratologi
  7. Sjangerlære

Inneholder 160 artikler:

X

  1. xenier