Litteraturvitenskap er vitenskapen som beskjeftiger seg med studiet av litterære tekster og det tilleggsmaterialet som man finner nødvendig for utforskningen og forståelsen av disse tekstene. Avgrensningen av tekstmaterialet kan i seg selv være et problem, men tendensen går mot en stadig mer inkluderende praksis, hvor også tekster som strengt tatt ikke er skjønnlitterære, behandles ut fra litteraturvitenskapelige metoder. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Litteraturvitenskap

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt