#Planter på fremmedartslista

Fremmedartslista (tidligere 'Norsk svarteliste') er en oversikt over innførte arter som er vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko. Det vil si at de kan fortrenge andre arter som vi ønsker å ta vare på. Totalt er det påvist 1719 fremmede planter i Norge, noe som utgjør omtrent halvparten av alle planter i Norge. Av disse er 821 planter risikovurdert, noe som vil si at man tror de kan reprodusere seg i Norge de neste 50 årene. Av disse igjen er 135 planter vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko og dermed tatt med på Norsk svarteliste 2012. Listen nedenfor er sortert på vekstformer: trær, busker, klatreplanter, stauder, urter og gress.

hjertebergblom

Hjertebergblom er en staude i sildrefamilien. Hjertebergblom er i kategorien høy risiko i artsdatabankens fremmedartsliste fra 2018.

honningknoppurt

Honningknoppurt er en flerårig urt i kurvplantefamilien.Den blir 30–80 centimeter høy og har ugrenet stengel med brede blad. Kronene har lange, blå flikete kantkroner.Honningknoppurt er hjemmehøren...

klematis

Klematis er en slekt i soleiefamilien. Planten er for det meste klatrende, men kan også være opprette halvbusker med motsatte, ofte trekoblede eller fjærdelte blad, som i spissen ender i en slyngtr...