#Planter på fremmedartslista

Fremmedartslista (tidligere 'Norsk svarteliste') er en oversikt over innførte arter som er vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko. Det vil si at de kan fortrenge andre arter som vi ønsker å ta vare på. Totalt er det påvist 1719 fremmede planter i Norge, noe som utgjør omtrent halvparten av alle planter i Norge. Av disse er 821 planter risikovurdert, noe som vil si at man tror de kan reprodusere seg i Norge de neste 50 årene. Av disse igjen er 135 planter vurdert til å utgjøre en høy økologisk risiko og dermed tatt med på Norsk svarteliste 2012. Listen nedenfor er sortert på vekstformer: trær, busker, klatreplanter, stauder, urter og gress.

hjertebergblom

Hjertebergblom, Bergenia cordifolia, er en staude i sildrefamilien. Den har kraftige, skjelldekte jordstengler i jordoverflata. Grunnbladene er store, tykke, læraktige og hele, med rundtannete kant...

honningknoppurt

Honningknoppurt er en flerårig urt i kurvplantefamilien. Den blir 30–80 centimeter høy og har ugrenet stengel med brede blad. Kronene har lange, blå flikete kantkroner. Honningknoppurt er hjemmehør...

klematis

Klematis, slekt i soleiefamilien. Mest klatrende eller også opprette halvbusker med motsatte, ofte trekoblede eller fjærdelte blad, som i spissen ender i en slyngtråd. Blomsten er klokkeformet elle...

skogskjegg

Skogskjegg, Aruncus dioicus, er en flerårig urt i skogskjeggslekta i rosefamilien. Planta blir 1–2 meter høy og blomstrer med gulhvite blomster i en stor topp i juni–juli. Skogskjegg er svartelista...