Klima- og miljødepartementet

Artikkelstart

Klima- og miljødepartementet (KLD) er et norsk departement med hovedansvaret for regjeringens miljø- og klimapolitikk. Departementet er svært avhengig av andre departementer og etater for å få gjennomført denne politikken, deriblant Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Klima- og miljødepartementets øverste leder er statsråd Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet, med tittelen klima- og miljøvernminister.

Klima- og miljødepartementet består i dag av seks fagavdelinger: Klimaavdelingen, Hav- og forurensningsavdelingen, Kulturmiljøavdelingen, Naturforvaltningsavdelingen, Organisasjonsavdelingen, Kunnskaps- og globalenheten. I tillegg er det en kommunikasjonsenhet med ansvar for presse- og informasjonssaker.

Departementet har åtte underliggende etater, deriblant Metereologisk institutt Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond og Enova.

Samordning av politikk

Departementet har ansvaret for overordnede miljøpolitiske målsettinger som mange andre departementer legger premissene for. Blant annet er Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet ansvarlige for sektorer som står for store CO2-utslipp. Miljø- og klimadepartementet er dermed avhengige av disse departementene for å oppnå klimamålsettingene.

Dette problemet med samordning av politikk på tvers av mange sektorer er en av de store utfordringene til regjeringsapparatene i flere land, også Norge. Det er lang tradisjon for at statens virksomheter styres etter det såkalte sektorprinsippet, som blant annet går ut på at hvert departement og hver statsråd kun har ansvaret for sitt eget område. Dette fører til svak samordning mellom sektorene på områder som krever en felles innsats.

Det er tatt flere initiativ for å løse opp i dette fastlåste mønsteret, og regjeringen har vedtatt en strategi for departementsfelleskapet, kalt Gode hver for oss – Best sammen, som har som mål at departementene skal samarbeide bedre.

Riksrevisjonen har i flere rapporter påpekt at det er manglende samordning mellom departementene når det gjelder blant annet politikk for oljeutvinning og bioenergi.

Klima- og miljøpartementet har også ansvaret for rovviltforvaltningen, som styrer blant annet bestanden av ulv og bjørn i Norge. Her har det vært flere konflikter med de lokale rovviltnemdene om en samordnet tolkning av lovverket.

Men samordningen av miljøpolitikken skjer i virkeligheten på nivået under departementene. Mye av regjeringens klimapolitikk har tatt utgangspunkt i Klimakur-rapportene som Miljødirektoratet utarbeider på oppdrag fra departementet, i samarbeid med flere andre etater. Dette er store rapporter som ble utarbeidet første gang i 2010, og den siste i 2020.

Den siste rapporten gjennomgikk til sammen 60 ulike tiltak som kunne redusere Norges utslipp med 50 prosent innen 2030. Mange av disse er nå blitt vedtatt politikk Denne rapporten ble skrevet av Miljødirektoratet sammen med Statens vegvesen, Landbruksdirektoratet, Enova, Kystdirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Historikk

Miljøverndepartementet ble opprettet 8. mai 1972, og den første miljøvernministeren var Olav Gjærevoll. 1. januar 2014 skiftet Miljøverndepartementet navn til Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljødepartementet har dermed overtatt ansvaret for klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet og for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter fra Finansdepartementet.

For oversikt over statsråder i Miljøverndepartementet og Klima- og miljødepartementet, se artikkelen statsråder i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Karsten Lien

Statens forurensningstilsyn heter nå Klima- og forurensningsdirektoratet.

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei,Takk for viktig påpekning. Jeg vil rette opp navnet i artikkelen.Beste hilsenMarte Ericsson RysteRedaktør

skrev Odd Arve Manum

Det burde vel nevnes at Olav Gjærevoll var den første statsråden i det første miljødepartementet etc.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg