Hovin er et tettsted i Melhus kommune, Trøndelag – lengst sør i kommunen. Tettstedet og Hovin jernbanestasjon fra 1864 ligger på vestsiden av Gaula, med bru til E 6 på østsiden.