Faktaboks

Etymologi

av Fyrir, opphavleg namn på Fyresvatnet

Administrasjonssenter
Fyresdal
Fylke
Telemark
Innbyggjartal
1 198 (2022)
Landareal
1 107 km²
Høgaste fjell
Napuren (1284 moh.)
Innbyggjarnamn
fyresdøl
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4032 (frå 2024, tidl. 3823 og 0831)

Kommunevåpen

Fyresvatn mot nord, sett frå Våmur.
/Lokalhistoriewiki.
Lisens: CC BY SA 3.0

Fyresdal er ein kommune i Telemark. Fyresdal grensar i sør og vest mot Agder, i aust mot Nissedal kommune og i nord mot kommunane Kviteseid og Tokke.

Natur

Fyresdal

Fyresvatnet ved Breidvik.

Av /KF-arkiv ※.

Berggrunnen høyrer til telemarkformasjonen av grunnfjellet med kupert fjellterreng. Fyresvatnet (277–281 meter over havet), 26 kilometer langt, ligg sentralt i kommunen og pregar landskapet. Fyresdalsvassdraget er del av Arendalsvassdraget (Nidelva). Øvste delen har utspring vest for Skipsfjell (954 meter over havet) på grensa til Tokke, og går gjennom Fyresvatnet. Elva herifrå, Fyresdalsåna, renn gjennom innsjøen Drang til Nidelva i sør. Sørvest i kommunen har Nesvatn (510–493 meter over havet) avløp gjennom Gjøvdal i Agder til Nidelva. Nord i Fyresdal har Skredvatn (340–336 meter over havet) avløp gjennom Vrådal og Nissedal til Nidelva. Kommunen har store heiområde, særleg i vest. To tredelar av arealet i Fyresdal ligg mellom 600 og 900 meter over havet.

Befolkning og busetnad

Fyresdal er den minste kommunen i Telemark i folketal. Folketalet i kommunen har stort sett gått ned sidan 1860-åra. Tilbakegangen var særleg stor i eit par tiår etter andre verdskrigen. Kommunen hadde ein forsiktig vekst på 2000-talet, men er sidan igjen gått tilbake. I tiårsperioden 2015–2024 var tilbakegangen på 3,2 prosent, mot ein auke på 3,0 prosent i Telemark fylke.

Busetnaden er tettast i administrasjonssenteret Fyresdal ved nordenden av Fyresvatnet og nordover dalføret til Hauggrend. 70 prosent av innbyggarane i kommunen bur spreidd.

Ifylgje definisjonen til Statistisk sentralbyrå er det éin tettstad i Fyresdal.

Tettstad Innbyggjarar Andel* Areal
Fyresdal 366 31 % 0,6 km²

* Andelen av innbyggjarane i Fyresdal kommune som bur i tettstaden.

Næringsliv

Arbeidsplassar i Fyresdal (2023)
Av /SSB.
Lisens: CC BY 2.0

Jordbruk og skogbruk er viktige næringar. Kommunen har eit jordbruksareal på om lag 6700 dekar. Arealet er fordelt på om lag 290 gardsbruk. Den viktigaste driftsforma i landbruket er sauehald. Om lag 280 000 dekar er produktiv skog. I 2017–2021 vart det i gjennomsnitt hogge 29 000 m³ årleg, omtrent det same av gran som av furu. Fjellterrenget med høve til fiske og jakt har gitt grunnlag for ei veksande turistnæring.

Fyresdal er kommunen med niande størst vasskraftproduksjon i Telemark, og er ein middels stor kraftkommune på landsbasis. Dei 14 vasskraftverka i kommunen produserer til saman 411 gigawattimer i året (gjennomsnitt 1993-2020). Det største kraftverket er Finndøla (i drift fra 1972), som står for om lag tre fjerdedeler av vasskraftproduksjonen. Andre store kraftverk er Haukrei (1992) og Skree (1995). Finndøla Kraftverk er hovudeigar av om lag tre fjerdedeler av vasskraftproduksjonen i kommunen. Nest største eigar er Skagerak Kraft med om lag ein tiandedel.

Samferdsel

Riksveg 355 går nord–sør gjennom kommunen langs Fyresvassdraget. Det er flyplass ved Verpe rett nord for Fyresdal sentrum.

Administrativ inndeling og offentlege institusjonar

Kart: Fyresdal kommune i Telemark

Fyresdal kommune i Telemark fylke.

Kart: Fyresdal kommune i Telemark
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Fyresdal høyrer til Sør-Øst politidistrikt, Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Telemarkrådet saman med Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.

Fyresdal kommune svarar til soknet Fyresdal i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kyrkja.

Mot slutten av 1800-tallet høyrde Fyresdal til Øvre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

Grunnkrinsar i Fyresdal

For statistiske formål er Fyresdal kommune delt i ti grunnkrinsar: Vik-Fardal, Breivik-Birtedalen, Valebjørg-Kilegrend, Momrak, Sørbygda, Sentrum, Hegglandsgrend, Åsland-Kleivgrend, Veum-Fjellgardane og Hauggrend.

Historikk og kultur

I parkområdet Øyskogen ligg eit stort gravfelt med freda furutre. Fyresdal Bygdemuseum blei skipa i 1909 og er eit av Noregs eldste bygdetun. Museet er ei avdeling av Vest-Telemark museum. På Molandsmoen står ein runestein frå 1100-talet.

Moland kyrkje, som er ei korskyrkje i tre, vart bygd i 1843. Altertavla frå 1738 kom frå tidlegare Hegland kyrkje. Veum kyrkje er frå 1863. Den gamle ferdavegen Bispevegen frå Kleivegrend over Finndalen til Valle i Setesdal er i dag ein merka turveg.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1992) har to skråstilte sølv økser mot ein grøn bakgrunn og symboliserer skogsdrift og jordbruk.

Kart

Kart over Fyresdal kommune
Kart over Fyresdal kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Marvik, Stein (1992): Fyresdal: gards- og ættesoge, 1992, tre bind, Les boka
  • Qvisling, Jon Laurits (2001): Fyresdals historie, andre utgåve
  • Sanden, Gunnar (2004): Vest-Telemark boki
  • Taraldlien, Bendik (1910): Fyresdal, Les boka
  • Veum, Bendik (1950): Fyresdal, bind 1: Ættebok, Les boka

Kommentarar (3)

skreiv Olav Momrak-Haugan

Det gamle namnet på Fyresvatn er Fyrir. (Fyrir-sæ)Leiv Heggstad: Gamalnorsk ordbok: s. 189: fyri, fýri (subst.) 1. fyre, furuskog, furuved s. 189: fyrir (prep) 1. fyre – framanfor,nedanfor,i vegen for,i fyrevegen.Preposisjonen fyrir er stadig forveksla med substantivet fyri og teke til inntekt for at namnet kjem av furu, men etter gamal tradisjon kjem namnet av at dette vatnet låg framom ein, i vegen for ein, då innvandrarar kom opp mot dalføret for å slå seg til her i dalen. Dei kom då til Fyrirsæ og Fyrirsdalir.Eg er glad i furu, men det ergrar meg at dalen vår gong på gong lettvint vert kalla furudalen! Lars Veum seier at dette er ein av mine gamle kjepphestar, men den er enno ikkje utsliten!

skreiv Jon Richardsen

Linkene i litteraturlisten er døde.

svarte Tomaris Semet

Hei!
Takk for beskjed. De skal fungere nå.

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg