Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Nissedal er en kommune i Telemark, fra grensen mot Aust-Agder nordover på begge sider av Nisser, som er Telemarks største innsjø med et areal på 76 km². Kommunen grenser mot Fyresdal i vest, Kviteseid i nord og Drangedal i øst, mens Åmli, Vegårshei og Gjerstad utgjør nabokommunene i Aust-Agder.

Berggrunnen tilhører grunnfjellets gneiser og granitter. Dalsidene langs Nisser er bratte. Fra innsjøens 255–258 moh. hever landskapet seg raskt til en fjellvidde med topper på 800–1000 moh. Høyest er Førheinutane (1049 moh.) på grensen til Fyresdal i nordvest. Sør for Nisser er moreneavsetninger med store furumoer.

Fram til 1970 viste folketallet nedgang, siden har det vært tilnærmet stabilt eller gått bare svakt ned, i perioden 1995–2005 med 5,4 prosent. Fra 2015 til 2016 økte innbyggertallet med 0,3 prosent, som var samme prosentvise økning som hele fylket. Hovedtyngden av bosetningen finnes langs østsiden av Nisser, med tettstedet og administrasjonssenteret Tveitsund (Treungen) helt i sør og Kyrkjebygda og Nordbygda lenger nord.

Næringslivet i kommunen er variert. Jordbruksarealet omfatter 3 570 dekar (2013). Så godt som hele arealet blir benyttet til eng, slått og beite, spesielt for sauer. I 2015 var skogavvirkningen på 30 513 m³. Av dette utgjorde furu 23 584 m³, gran 6 668 m³ og løv 261 m³. Dessuten er pelsdyroppdrett viktig. Nissedal har en beskjeden industri; viktigst er trevareindustri samt dyrefôrproduksjon.

Nissedal er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 572 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 11 kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 80 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Dynjanfoss kraftverk (i drift fra 1951), Høgefoss kraftverk (fra 1919) og Fjone kraftverk (fra 1970).

Rv. 41 (Telemarksvegen fra Kristiansand til Brunkeberg) går nord–sør gjennom kommunen på østsiden av Nisser. På vannets vestside er det fylkesvei fra Treungen til Fjone og Sundsodden, med kabelferge til østsiden. Fv. 358 fører fra Drangedal over Gautefallheia til Treungen, Fv. 355 fra Tjønnefoss nordvestover til Fyresdal.

Nissedal hører til Sør-Øst politidistrikt, Vest-Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vest-Telemarkrådet sammen med Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje.

Nissedal kommune tilsvarer soknet Nissedal i Øvre Telemark prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nissedal til Øvre Telemarken fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Nissedal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen åtte grunnkretser: Nordre Nissedal, Nissedal, Fjone, Tveit, Homme/Heimdal, Tjønnefoss, Haugsjåsund/Espestøl og Felle.

Ved gården Trontveit på vestsiden av Nisser finnes en hellemaling trolig fra bronsealderen i en stupbratt bergvegg opp fra vannet. Det er også en hellemaling ved Kvithamar lenger nord.

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har tre røde nisseluer, to over én, mot en gull bakgrunn; motivet gjenspeiler kommunenavnet.

Navnet. Første ledd kommer av elvenavnet Nið, ‘brusende’, sammen med sær, ‘sjø’.

  • Sanden, Gunnar: Vest-Telemark boki, 2004, isbn 82-996108-3-4, Finn boken
  • Åsen, Kjell m.fl.: Nissedal bygdesoge, 1976–2000, 4 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.