Kura, elv i Vest-Asia som springer ut nær byen Kars i Tyrkia, renner gjennom Georgia og Aserbajdsjan og munner ut i Det kaspiske hav. Elva er 1515 km lang, hvorav de nederste 450 km er seilbare. Nedbørfeltet er 188 000 km2. Kura nyttes til produksjon av elektrisk kraft i sitt øvre løp, blant annet nær Tbilisi, og til kunstvanning i nedre løp.