Strabon, gresk historiker og geograf fra Pontos ved Svartehavet. Bevart er hans Geografika (Geografiske kommentarer) i 17 bøker. Etter en innledning behandler han Europa i bd. 3–10, Asia i bd. 11–16 og Nord-Afrika i 17. bok. Verket, som har få faglige kvaliteter, er viktig som kildeskrift. Strabons hovedverk var en nå tapt verdenshistorie i 43 bøker som siktet på å supplere Polyb.