Kåfjord

Faktaboks

Landareal
950 km²
Innbyggertall
2 097
Administrasjonssenter
Olderdalen
Fylke
Troms og Finnmark (fra 01.01.2020, tidligere Troms)
Målform
bokmål
Kommunenummer
5426 (fra 01.01.2020, tidligere 1940)
Høyeste fjell
Iisavárri, Isfjellet (1375 moh.)

Kommunevåpen

Gáivuotna/Kåfjord. Olderdalen sett fra Elvejord nord for Lyngseidet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Kåfjord, på samisk Gáivuotna, er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Den ligger i Nord-Troms, omkring Kåfjorden som er en 20 kilometer lang sørøstgående arm av fjorden Lyngen. Fra munningen av Kåfjorden strekker kommunen seg 16 kilometer nordover langs Lyngens østside, og fra Kåfjordbotn (Birtavarre) ved botnen av fjorden fører Kåfjorddalen 30 kilometer sørøstover til riksgrensen mot Finland. Kommunens tredje hoveddel er Manndalen som skjærer seg rundt 20 kilometer sørover fra Samuelsberg og Løkvollen på Kåfjordens sørside.

Kåfjord ble opprettet som egen kommune i 1929 ved utskilling fra Lyngen. Kåfjord kommune utgjorde 880 kvadratkilometer og hadde 2308 innbyggere ved opprettelsen. Kommunen hadde uendrede grenser frem til 1992 da Nordnes-området, et 44 kvadratkilometer stort område med rundt 30 innbyggere på fjorden Lyngens østside, ble overført fra Lyngen kommune og lagt til Kåfjord.

Kommunenavnet ble i 1994 endret til Gáivuotna-Kåfjord (samisk-norsk), senere til Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono (samisk-norsk-kvensk).

Kåfjord grenser mot Lyngen kommune i Lyngen og dens indre del, Storfjorden, i vest, videre til Nordreisa i nordøst, Enontekis (finsk Enontekiö) kommune i Finland i sørøst og Storfjord i sørvest.

Natur

I sine lavere deler er dalene åpne og relativt flate med bjørkeskog og noe or i liene. Høyere oppe er dalene bratte og trange. Både dalene og fjorden ligger som revner i høye fjellstrøk, bygd opp av glimmerskifer og fyllitt av kaledonsk opprinnelse (se kaledonske orogenese). Disse har senere vært gjenstand for en betydelig erosjon, ikke minst gjennom istidene. Høyest når fjellene mellom Manndalen og Kåfjorddalen med Isfjellet (1375 meter over havet) som er kommunens høyeste fjell. Isfjellet har to mindre breer på nordsiden.

I områdene sørøstover mot riksgrensen består berggrunnen for det meste av gneis, granitt og sandstein. Her er fjellene mindre kuperte og gjennomgående noe lavere enn nærmere kysten, stort sett 1000–1200 meter over havet. I dette området når bare Ráisduottarháldi (1361 meter over havet) på grensen til Nordreisa høyere enn 1300 meter over havet.

Bosetning

Fra gammelt av var det sjøsamer som holdt til i Kåfjorddalen og Manndalen. På slutten av 1700-tallet begynte finske innvandrere (kvener) å bosette seg i området, og noe senere nordmenn. Flertallet av befolkningen er fortsatt av kystsameopprinnelse.

Folketallet i Kåfjord var i vekst frem til 1970 da kommunen (etter dagens grenser) nådde 3408 innbyggere. Senere har folketallet stort sett gått tilbake, og i 2017 (2132 innbyggere) hadde kommunen 37 prosent færre innbyggere enn i 1970. I tiårsperioden 2007–2017 hadde Kåfjord en nedgang i folketallet på gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig. Til sammenligning hadde Troms fylke som helhet en årlig vekst på gjennomsnittlig 0,7 prosent i denne perioden.

Geografisk sett viser bosetningen i kommunen en klar tredeling: østkysten av Lyngen med tettstedet og kommunesenteret Olderdalen (322 innbyggere i 2017) og grenda Djupvik lengst nord, samt de nedre delene av de to største dalførene sør i kommunen, Manndalen og Kåfjorddalen. Kåfjordbotn (Birtavarre) er kommunens andre tettsted med 214 innbyggere i 2017. I alt hadde kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 25 prosent mot 71 prosent i Troms fylke som helhet (2017).

Næringsliv

Basisnæringene er, på tross av sterk tilbakegang, fortsatt fiske og i særlig grad jordbruk. Iblant drives de ennå i kombinasjon, selv om småbruk kombinert med servicenæringer nå er blitt vanlig. Samlet utgjør primærnæringene 13 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2016).

Jordbruket drives som husdyrhold, foruten storfe er det et betydelig sauehold, samt noe geitehold i kommunen. Mye av jordbruket finnes i Manndalen. Fisket har gått kraftig tilbake, og de fleste fiskefartøyene er mindre kystbåter. De hjemmehørende fiskerne i Kåfjord ilandførte i 2015 fangster til en førstehåndsverdi på 4,9 millioner kroner, men bare om lag 1/3 av dette ble ilandført i kommunen. Det fiskes mest torsk og lignende arter. Det er noe fiskeindustri i Djupvik, hvor det også er fiskeoppdrettsanlegg og moderne lakseslakteri.

For øvrig har kommunen bare noe småindustri, og samlet har næringen bare én prosent av arbeidsplassene i kommunen, tolv prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon (2106). Kommunen har en turisttrafikk i utvikling.

Kåfjord er en relativt liten kraftkommune, med bare ett utbygd kraftverk, Guolasjåkka i Kåfjordelva, i drift fra 1971. Verket har en maskininstallasjon på 80 MW og en midlere årsproduksjon på 340 GWh.; fallhøyden er 719 meter. Manndalselva er varig vernet.

Av kommunens bosatte yrkestakere har 35 prosent arbeid utenfor kommunen (2015), i alt 11 prosent i nabokommunene i Nord-Troms og 13 prosent i Tromsø.

Samferdsel

E6 slynger seg langs fjorden fra sør til nord gjennom hele kommunen. Fra denne fører fylkesveier opp Manndalen (fylkesvei 331 og fylkesvei 332) og Kåfjorddalen (fylkesvei 333). Fra Olderdalen går bilferge over Lyngen til Lyngseidet. Herfra går riksvei 91 vestover til Tromsø. Dette er korteste forbindelse mellom Nord-Troms og Tromsø.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

NRK Troms har lokalkontor i Kåfjord. Kåfjord hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Troms regionråd sammen med Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Kåfjord kommune tilsvarer soknet Kåfjord i Nord-Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Kåfjord til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Kåfjord

For statistiske formål er Kåfjord kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 21 grunnkretser:

  • Manndalen: Øvre Manndalen, Nedre Manndalen, Kjerringdalen, Samuelsberg, Løkvoll, Skardal, Svartskogen, Nordnes
  • Kåfjorddalen: Kåfjorddalen, Skattvoll, Melnes, Birtavarre, Trollvik, Langnes, Guolasj
  • Olderdalen: Storslett, Soleng, Olderdalen, Ysteby, Nordmannvik, Djupvik

Historikk og kultur

Ved Birtavarre er det et tidligere gruvesamfunn med smelteverk i Ankerlia som er bevart av Nord-Troms museum. Her ble det utvunnet kobber i perioden 1898–1919. I Kåfjordbotn ligger restaurerte fjærabuer (sjøbuer) og en sjøsamisk gård, Holmenes, trolig fra midten av 1800-tallet, se Holmenes sjøsamiske gård. På gården finnes spor etter eldre gammetufter.

Det ligger et kystfort fra andre verdenskrig på Storbakken ved Djupvik, på Lyngens østside, lengst nord i kommunen. Manndalen var den sørligste bebyggelsen som ble evakuert og brent da tyskerne trakk seg tilbake fra Finnmark og Nord-Troms i 1944.

Manndalen er kjent for sine sjøsamiske husflidstradisjoner, særlig for den særpregede grenevevingen. Siden 1991 arrangeres den årlige, samiske kulturfestivalen Riddu Riđđu. Festivalen har fra starten av hatt særlig vekt på samisk kultur, men inviterer også kunstnere og artister fra andre urbefolkninger.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1989) har en sølv rokk mot en rød bakgrunn; gjenspeiler husflid og tradisjon.

Navnet Kåfjord er trolig av norrønt Kofafjǫrðr, dannet av kofi, ‘kove, lite rom‘ her brukt om et ’trangt, innelukket landskap’. Det samiske navnet Gáivuotna består av førsteleddet Gái- som har uviss tolking, og vuotna, ‘fjord’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kulturmøter i Nord-Troms : jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978–2003, 2004, isbn 82-991454-6-5, Finn boken
  • Larssen, Emil: Lyngen bygdebok, 1976–1980, Finn boken

Kommentarer (7)

skrev Per Kristian Isaksen

Jeg har tidligere fått at Kåfjord betyr "stille, rolig fjord" av et gammelt norsk KOG (kåg). Har denne betydningen noe for seg?

svarte Faravid Jordstuga

Jeg har hørt om russiske kart fra 1500-tallet der navnet på Kåfjord var skrevet Kaiwuono. Den gangen ble Birtavarre skrevet med a-endingsordet Pirtawara.Et sammenligninsgrunnlag fra dagens lys er det kvenske navnet kaivuono mot det kvenske navnet på kvensk institutt: Kainun Institutti. Ser at det moderne finske ordet "kai" kan bety "trolig" på norsk. I så fall kan det hende at "rolig" skyldes en skrivefeil.Det er rart ingen finner betydningen av de samiske og kvenske navnene og bare utgår fra det norske når man beskriver det som KOGFJORD. Kai (uttales gai) må da ha en mening?

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg