Kåfjord er en kommune i Troms fylke. Den ligger i Nord-Troms, omkring Kåfjorden som er en 20 kilometer lang sørøstgående arm av fjorden Lyngen. Fra munningen av Kåfjorden strekker kommunen seg 16 kilometer nordover langs Lyngens østside, og fra Kåfjordbotn (Birtavarre) ved botnen av fjorden fører Kåfjorddalen 30 kilometer sørøstover til riksgrensen mot Finland. Hele artikkelen