Gáivuotna/ Kåfjord

Kåfjord, samisk Gáivuotna, kommune i Troms fylke, i Nord-Troms, omkring Kåfjorden som er en 20 km lang sørøstgående arm av fjorden Lyngen. Fra munningen av Kåfjorden strekker kommunen seg 16 km nordover langs Lyngens østside, og fra Kåfjordbotn (Birtavarre) ved botnen av fjorden fører Kåfjorddalen 30 km sørøstover til riksgrensen mot Finland. Kommunens tredje hoveddel er Manndalen som skjærer seg rundt 20 km sørover fra Samuelsberg og Løkvollen på Kåfjordens sørside.Kåfjord ble opprettet som egen kommune 1929 ved utskilling fra Lyngen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 13 artikler: