Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Storfjord, kommune i Troms fylke, ligger omkring Storfjorden, som er den innerste del av Lyngen. I vest avgrenses kommunen av Lyngsfjellene, i sør og øst av grensen mot Sverige og Finland. Treriksrøysa ligger på en liten holme lengst øst i vannet Golddajávri og markerer grensen mellom de tre land. Utskilt som egen kommune fra Lyngen 1930.

I kommunen ligger to dalfører, i nord Skibotndalen og i sør Signaldalen, som deler seg i Stordalen og Parasdalen. Berggrunnen består for det meste av sterkt omdannet glimmerskifer fra silur, mens Lyngenfjellene består av gabbro. I silurområdet er det gjort flere funn av sulfidmalmer, men ingen av disse har vært i drift. Signaldalen er omgitt av mektige fjell, best kjent er dobbeltpyramiden Otertind («Arktis' Matterhorn», 1356 moh.).

I botnen av Storfjorden ligger kommunikasjons- og administrasjonssenteret Oteren/Hatteng. Her møter E 6 veien fra vestsiden av fjorden (Rv. 868) og veien til Signaldalen. Stedets andre senter er Skibotn, der E 6 møter E 8 til Skibotndalen og videre til Finland. Befolkningen bor hovedsakelig ved disse to knutepunktene, langs fjorden og oppover Kitdalen og Signaldalen. Kommunens eneste tettsted er Skibotn med 494 innb. (2005). I tiårsperioden 1996–2006 har folkemengden økt med 0,7 % mot 1,0 % for fylket som helhet.

Kommunen er en typisk landbrukskommune, med husdyrhold som viktigste driftsform. Noe avvirkning i skogene, for det meste hugst av løvskog til ved. Jordbruk blir til en viss grad kombinert med fiske. Ved siden av kommunal administrasjon og annen tjenesteyting (hoteller, campingplasser, forretninger) finnes arbeidsplassene hovedsakelig i bygg- og anlegg, foruten i fiskeoppdrettsnæringen (fiskemottak og -eksport). Industrien begrenser seg til en trevarefabrikk.

Storfjord er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 392 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fem kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 440 meter. Kraftverket med høyest snittproduksjon er Skibotn kraftverk (i drift fra 1979).

Om lag 41 % av arbeidstakerne har arbeid utenfor kommunen, 19 % i Tromsø (2001).

Pleie- og aldershjem på Hatteng og i Skibotn. 6 km sørøst for Skibotn ligger Skibotn Observatorium for aeronomi (nordlysforskning) og astrofysikk (Universitetet i Tromsø).

Storfjord hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Troms regionråd sammen med Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Skjervøy.

Storfjord kommune tilsvarer soknet Storfjord i Nord-Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Storfjord til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Storfjord kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 10 grunnkretser: Marked, Skoggårdan-Abaja, Horsnes, Hatteng, Kitdalen, Signaldalen, Oteren, Stubbeng-Elvevoll, Storeng/Rasteby og Stordalen/Breiddalen.

Skibotn er i stor grad befolket med etterkommere av finner som innvandret på 1700- og 1800-tallet. Stedet var en naturlig markedsplass for Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Gamle markedsboder står ennå i Skibotn; museumsanlegg. Signaldalen ble befolket av innvandrende trøndere, gudbrandsdøler og østerdøler ca. 1820–60. Festningsverk fra den andre verdenskrig på Falnes rett vest for Skibotn. I Hatteng ligger Storfjord kirke, en langkirke i tre bygd 1952. Fotturrute fra Treriksrøysa til Altevatn.

Kommunevåpenet (godkjent 1990) har tre gull læstadiusvalmuer stilt i trepass mot en rød bakgrunn; symboliserer at tre land grenser mot hverandre ved Treriksrøysa.

    • Figenschau, Tore: Signaldalen gjennom 150 år, 1999, isbn 82-995023-0-6, Finn boken
    • Kulturmøter i Nord-Troms : jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978-2003, 2004, isbn 82-991454-6-5, Finn boken
    • Larsen, Roald A., red.: Stedsnavn i Storfjord, 2004, Finn boken
    • Larssen, Emil: Lyngen bygdebok, 1976-80, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

13. mars 2015 skrev Lars Mæhlum

Storfjord har tre offisielle navneformer - norsk, samisk og kvensk.

10. august 2015 svarte Erik Bolstad

Tusen takk! Har oppdatert faktaboksen med samisk og kvensk namn no.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.