Direktorat er en etat under et departement, som har forvaltningsansvar for et avgrenset fagområde. I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver. Direktorater er forvaltningsorgan med en direktør som sjef. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel