Offentlige etater og direktorater

Direktorat, forvaltningsorgan med en direktør som sjef.I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver.De norske direktorater har forskjellige grader av uavhengighet i forhold til det departement de er underlagt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild Aspøy

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nedlagte direktorater og etater

Inneholder 59 artikler:

A

  1. Avinor