Nedlagte direktorater og etater

Direktorat, forvaltningsorgan med en direktør som sjef.I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver.De norske direktorater har forskjellige grader av uavhengighet i forhold til det departement de er underlagt. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nedlagte direktorater og etater

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 38 artikler: