Direktorat er en etat under et departement, som har forvaltningsansvar for et avgrenset fagområde. I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver. Direktorater er forvaltningsorgan med en direktør som sjef. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nedlagte direktorater og etater

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt