Nedlagte direktorater og etater

Direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef. I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver. . Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nedlagte direktorater og etater

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt