Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

LDO er faglig uavhengig, men er administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Hanne Inger Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud siden 2016.

LDO består av fem avdelinger: Avdeling for lov og rettigheter, Veiledningsavdelingen, Avdeling for kunnskap og analyse, Kommunikasjonsavdelingen og Drift- og utviklingsavdelingen. 

LDO skal håndheve likestillings- og diskrimineringslovene samt diskrimineringsforbudene i boliglovene. Ombudet har også overvåkningsoppgaver og skal passe på at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. 

Apparatet består av to deler: Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Klager på ombudets vedtak kan forelegges Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan også selv be seg forelagt saker.

Nemnda har overtatt arbeidet til den tidligere Klagenemnda for likestilling i tillegg til tilsvarende funksjoner i diskrimineringssaker.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 ved en sammenslåing av Likestillingssenteret, Likestillingsombudet (opprettet 1979) og deler av Senter mot etnisk diskriminering (SMED).

Ombud (til 2006 kalt likestillingsombud)

Periode Ombud
1979–88 Eva Kolstad
1988–94 Ingse Stabel
1994–2000 Anne Lise Ryel
2000–05 Kristin Mile
2006–09 Beate Gangås
2010–16 Sunniva Ørstavik
2016– Hanne Inger Bjurstrøm

Artikler om likestilling og diskriminering

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

19. januar 2016 skrev John Engebretsen

Hanne Inger Bjurstrøm er nytt ombud fra januar 2016.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.