Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, avdekker forhold som motvirker likestilling og bidrar til bevissgjøring omkring holdninger og oppførsel.

LDO er faglig uavhengig, men er administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hanne Inger Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud siden 2016.

LDO har 37 ansatte (2018) og består av tre avdelinger: Veiledningsavdelingen, tilsynsavdelingen og drift- og utviklingsavdelingen.

LDO skal håndheve Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Ombudet har også overvåkningsoppgaver og skal passe på at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

LDO er en del av et apparat som også består av Diskrimineringsnemda som behandler klager fra personer som føler seg diskriminert.

Historikk

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 ved en sammenslåing av Likestillingssenteret, Likestillingsombudet (opprettet 1979) og deler av Senter mot etnisk diskriminering (SMED).

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Ombud (til 2006 kalt likestillingsombud)

Periode Ombud
1979–88 Eva Kolstad
1988–94 Ingse Stabel
1994–2000 Anne Lise Ryel
2000–05 Kristin Mile
2006–09 Beate Gangås
2010–16 Sunniva Ørstavik
2016– Hanne Inger Bjurstrøm

Les mer i Store norske leksikon

Artikler om likestilling og diskriminering

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev John Engebretsen

Hanne Inger Bjurstrøm er nytt ombud fra januar 2016.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg