Faktaboks

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Bjørn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som hovedoppgave å fremme likestilling og bekjempe diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, avdekker forhold som motvirker likestilling og bidrar til bevissgjøring omkring holdninger og oppførsel.

LDO er faglig uavhengig, men er administrativt underlagt Kulturdepartementet. Frem til 2019 lå det under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hanne Bjurstrøm var likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016 til 2021. I november 2021 ble Bjørn Erik Thon utnevnt som hennes etterfølger, med tiltredelse 28. februar 2022. Han er den første mannen til å inneha stillingen.

LDO har 37 ansatte (2018) og består av tre avdelinger:

  • Veiledningsavdelingen
  • Tilsynsavdelingen
  • Drift- og utviklingsavdelingen

Oppgaver

LDO skal arbeide for å fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder. Ombudet gir veiledning i spørsmål knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven, samt til diskrimineringsvern i arbeidsmiljøloven og boliglovgivningen.

Ombudet har også overvåkningsoppgaver og fører tilsyn med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD), FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) og FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

LDO er en del av et apparat som også består av Diskrimineringsnemnda, som håndhever lovgivningen i saker om diskriminering av enkeltpersoner.

Historikk

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 ved en sammenslåing av Likestillingssenteret, Likestillingsombudet (opprettet 1979) og deler av Senter mot etnisk diskriminering (SMED).

Fra opprettelsen kunne LDO også avgi uttalelser i enkeltsaker om diskriminering. Denne kunne eventuelt klages videre til den daværende Klagenemnda for likestilling og diskriminering. Dette ble imidlertid endret da likestillings- og diskrimineringsloven (2017) trådte i kraft 1. januar 2018. I dag skal LDO ikke lenger konkludere i enkeltsaker, så Diskrimineringsnemnda er første instans for alle saker. Endringen fra to til én instans var ment å gi en raskere og mer effektiv saksbehandling.

Likestillings- og diskrimineringsombud

Ombud (til 2006 kalt likestillingsombud)

Periode Ombud
1979–1988 Eva Kolstad
1988–1994 Ingse Stabel
1994–2000 Anne Lise Ryel
2000–2005 Kristin Mile
2006–2009 Beate Gangås
2010–2016 Sunniva Ørstavik
2016–2021 Hanne Inger Bjurstrøm
2022– Bjørn Erik Thon

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Kommentarer (1)

skrev John Engebretsen

Hanne Inger Bjurstrøm er nytt ombud fra januar 2016.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg