Avinor

Avinor, (tidligere Luftfartsverket), statens fagorgan innen sivil luftfart. Som statlig flyplasseier og planlegger av infrastrukturen, skal Avinor ivareta samfunnets og flytrafikantenes interesser ved å yte lufthavn- og flysikringstjenester overfor flyselskaper og andre brukere av luftfartsanlegg. Avinor eier og driver i alt 46 flyplasser og har to heleide datterselskaper: Oslo Lufthavn AS og Avinors Parkeringsanlegg AS. Hovedkontor i Oslo.

Dag Falk-Petersen er administrerende direktør (tidligere kalt luftfartsdirektør) fra 2011.

Historikk

Fra 1920 hørte saker angående sivil luftfart under Forsvarsdepartementets luftfartsråd; i 1938 ble rådet omdannet til Statens luftfartsstyre, som var et kontor i Forsvarsdepartementet. I 1943 ble Norges Luftfartsstyre opprettet i London for å forberede sivil flygning i Norge etter frigjøringen. Kontoret i Forsvarsdepartementet ble i 1945 utvidet til en avdeling som 1946 ble overført til Samferdselsdepartementet. 1947 ble avdelingen omgjort til et direktorat, Luftfartsdirektoratet, fra 1978 kalt Luftfartsverket. Fra 1993 en selvfinansierende forvaltningsbedrift underlagt Samferdselsdepartementet. I 2000 ble Luftfartsverket delt i to; det daværende Luftfartsverket som en statlig forvaltningsbedrift med forretningsmessige oppgaver, og det nyopprettede Luftfartstilsynet med kontrolloppgaver. Selskapet skiftet 2003 navn fra Luftfartsverket til Avinor og ble samtidig omorganisert fra statlig forvaltningsbedrift til statlig aksjeselskap.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg