Utlendingsnemnda

Utlendingsnemda (UNE) er et politisk uavhengig forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet som behandler klagesaker etter utlendingsloven. Nemnda behandler klager over alle vedtak etter utlendingsloven som er truffet av Utlendingsdirektoratet og som tidligere ble behandlet av Justisdepartementet.

UNE har 18 nemdledere som avgjør saker. Disse nemdlederne har kompetanse som dommere, og arbeider uavhengig av politiske og administrative myndigheter. Sakene forberedes av sekretariatet i UNE, som i 2018 hadde 289 ansatte. Ingunn-Sofie Aursnes er direktør siden 2012.

I 2018 behandlet UNE 3128 asylsaker, og 6506 oppholdssaker (andre saker enn asyl).

Historikk

UNE ble opprettet i 2001 og bakgrunnen for opprettelsen var blant annet at en uavhengig nemnd ble ansett best skikket til å ivareta rettssikkerheten i enkeltsaker, herunder hensynet til likebehandling. Et annet moment var å avlaste Justisdepartementet for enkeltsaker og å minske det politiske presset på departementets ledelse. Nemnda kan i prinsippet ikke instrueres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker. Den politiske styringen med nemndas vedtak vil derfor hovedsakelig skje gjennom lov og forskrift. I tillegg kan departementet instruere om prioritering av saker. Kritikerne av systemet har blant annet påpekt at det er uheldig å frata politikerne mulighet til å gripe inn i enkeltsaker.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg