Utlendingsnemnda

Utlendingsnemda (UNE) er et politisk uavhengig forvaltningsorgan under Justis- og beredskapsdepartementet som behandler klagesaker etter utlendingsloven. Nemnda behandler klager over alle vedtak etter utlendingsloven som er truffet av Utlendingsdirektoratet og som tidligere ble behandlet av Justisdepartementet.

Terje Sjeggestad er direktør fra 2010.

I tillegg til direktøren ledes UNE av to assisterende direktører og har for tiden 31 nemndledere. UNE har et juridisk sekretariat som forbereder saker for nemndmøter og nemndledere. Sekretariatet er delt inn i to asylavdelinger med til sammen ni seksjoner og en oppholdsavdeling med fire seksjoner. UNE har i tillegg juridiske støttefunksjoner under direktør og avdelingsdirektører, og administrative og praktiske støttefunksjoner knyttet til IT, økonomi, personal, kommunikasjon, publikumsservice og kontorfunksjoner, herunder innkalling av nemndmedlemmer, klagere, advokater, tolker og andre som skal delta under nemndmøtebehandling.

I 2012 behandlet UNE 848 saker i nemndmøte, hvorav 763 av disse var asylsaker og 85 var andre saker. Det ble avgjort én sak i stornemnd.

Historikk

UNE ble opprettet i 2001 og bakgrunnen for opprettelsen var blant annet at en uavhengig nemnd ble ansett best skikket til å ivareta rettssikkerheten i enkeltsaker, herunder hensynet til likebehandling. Et annet moment var å avlaste Justisdepartementet for enkeltsaker og å minske det politiske presset på departementets ledelse. Nemnda kan i prinsippet ikke instrueres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse av enkeltsaker. Den politiske styringen med nemndas vedtak vil derfor hovedsakelig skje gjennom lov og forskrift. I tillegg kan departementet instruere om prioritering av saker. Kritikerne av systemet har blant annet påpekt at det er uheldig å frata politikerne mulighet til å gripe inn i enkeltsaker.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg