Utredningsinstruksen

Artikkelstart

Utredningsinstruksen er et krav til offentlige etater som skal sørge for god planlegging og iverksetting av offentlige tiltak. Instruksen kom i nytt format i 2016, blant annet som et svar på en mangeårig kritikk om at offentlige tiltak utredes for dårlig. Et sentralt hjelpemiddel i etterlevelsen av instruksen er de seks spørsmålene som en utredning skal besvare.

Minimumskravene til utredninger

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Ansvar

Det er forvaltningsorganene som gjennomfører en utredning som har ansvaret for at kravene blir fulgt.

Finansdepartementet har ansvaret for instruksen og har delegert forvaltningen av den til Direktoratet for økonomistyring.

Etterlevelse

Etter at den nye instruksen kom i 2016, er det fremdeles problemer med etterlevelsen. En undersøkelse gjort i 2018 av Direktoratet for økonomistyring som administrerer instruksen, viser at etterlevelsen av instruksen har et «klart forbedringspotensial». Et av hovedproblemene er at svært mange utredninger mangler en tydelig beskrivelse av hva som skal løses. Den manglende forståelsen av hvilket problem som skal løses kan føre til at tiltakene ikke virker, og at det sløses med penger. Det er også et problem at det ofte er konflikt mellom politikeres ønske om å få iverksatt tiltak, og kravet til grundighet som instruksen stiller.

Regelrådet er et organ som har ansvaret for å kontrollere at utredninger som berører næringslivet holder de kvalitetsmessige mål som utredningsinstruksen setter. Svært mange utredninger fra regjeringsapparatet blir ikke godkjent av Regelrådet.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg