Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er en norsk institusjon som i medhold av Grunnlovens § 75 og Riksrevisjonsloven av 7. mai 2004 skal revidere statens regnskaper, kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper med mer (selskapskontroll), og gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Riksrevisjonen skal i tillegg bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil i forvaltningen.

Riksrevisjonen har totalt syv avdelinger: en administrasjonsavdeling, to forvaltningsrevisjonsavdelinger og fire regnskapsrevisjonsavdelinger. Riksrevisjonen har sekretariat i Oslo og kontorer 15 steder rundt i landet.

Under Riksrevisjonen hører revisjonen av samtlige regnskaper over penger, forråd og verdier av enhver art, som avlegges av den øverste administrasjon og av andre myndigheter og personer som er regnskapspliktige overfor staten, og kontrollen med de disposisjonene som disse treffer. Riksrevisjonen rapporterer resultatene av sin revisjon og kontroll til Stortinget.

Riksrevisjonen ledes av et kollegium av fem riksrevisorer som blir valgt av Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 k. Kollegiet utnevnes for fire år om gangen. Disse kaltes tidligere statsrevisorer og ledet Statsrevisjonen. Fra 1938 er de tilsvarende betegnelser riksrevisorer og Riksrevisjonen.

Siden 1925 har Riksrevisjonen hatt fast formann, selv om også denne formelt velges som de andre riksrevisorene.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonens ledere (hovedrevisorer i 1827–1848)

1816–21 Marcus S. Lyng
1821–1827 Fredrik Motzfeldt
1827–1834 Lauritz N. Kraft
1827–1845 Peter L. Stabel
1834–1846 Søren A. W. Sørenssen
1848–1854 Johan D. Rye
1854–1881 Peter Daniel B. W. Kildal
1882–1883 Peder K. Gaarder
1883–1898 Hagbard Berner
1898–1923 Svend B. H. Vogt
1923–1925 Tore E. Aaen
1926–1949 Hans T. H. Lütken
1949–1950 Saamund O. Bergland
1950–1978 Lars Breie
1978–1980 Tor O. Oftedal
1981–1990 Petter Furberg
1990–2005 Bjarne Mørk Eidem
2005–2013 Jørgen Kosmo
2013– Per-Kristian Foss

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg