Faktaboks

Helsedirektoratet
Forretningsadresse
Oslo
Dagleg leiar
Bjørn Dagfinn Guldvog
Logoen til Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som skal bidra til å gjennomføra nasjonal helse- og sosialpolitikk, og dessutan gi råd til sentrale styresmakter, kommunar, helseføretak og frivillige organisasjonar.

Bjørn Guldvog er helsedirektør sidan 2012.

Organisering

Helsedirektoratet ligg under Helse- og omsorgsdepartementet og får også delegert oppgåver frå Kommunal- og regionaldepartementet. Helsedirektoratet har tre ulike roller:

  1. fagdirektorat med ansvar for rådgiving overfor helsetenesta, helsestyresmaktene, frivillige organisasjonar og befolkninga
  2. forvaltningsorgan som gjennom delegering frå departementa og gjennom direkte tillagd styresmakt forvaltar lovgiving innanfor sitt verkeområde
  3. iverksetjing av helsepolitikk på vegner av departementa

Den faglege verksemda er retta inn mot spesialisthelsetenesta, primærhelsetenesta og folkehelsearbeidet. Vesentlege delar av arbeidet dreier seg om helsefremjande og førebyggjande tiltak. På fylkesregionalt nivå utfører statsforvaltaren ei rekkje oppgåver for direktoratet. Det tidlegare Sosial- og helsedirektoratet hadde frå 2002 til 2008 ansvaret for arbeidet med sosiale tenester og levekår. Dette er no overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet som ei følgje av NAV-reforma. Frå og med 2016 er forvaltningsoppgåver som tidlegare var lagde til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta, overførte til Helsedirektoratet. Frå januar 2024 er det tidlegare E-helsedirektoratet innlemma i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har ei rekkje oppgåver. Direktoratet er mellom anna ansvarleg for tildeling av autorisasjon for helsepersonell. Det utviklar faglege retningsliner for handsaming av spesifikke sjukdomar og rettleiingar til lover og føreskrifter. Direktoratet er administrativt overordna pasientomboda.

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenkjer

Faktaboks

Helsedirektoratet
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg