Etikk og moralfilosofi

Etikk er læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er «riktig» og «gal», «tillatelig» og «utillatelig», «god» og «dårlig». Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mathias Sagdahl

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 114 artikler: